Portal_background_image

پيشينه

بخش قره چای دارای سه دهستان و یک شهر می باشد که تا قبل از سال 1387 زیر مجموعه شهرستان اراک بعنوان بخش خنداب (به همراه بخش مرکزی خنداب) بوده است. 


مطالب ویژه
    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها