1394/09/09 13:40
حلقه صالحين بسيج :
شهر جاورسيان
سید محسن میرزایی بخشدار قره چای از اعضای حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج دیدار و گفت و گو نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved