1397/10/20 12:19
همايش دهياران
با حضور فرماندار ، بخشدار،نمایندگان دفتر امور روستایی و روسای ادارات و دهیاران همایش دهیاران بخش قره چای برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved